„Odvážná řešení nelehkých úkolů“

Vstřícný a otevřený přístup k řešení požadavků našich klientů nám umožňuje poskytovat právní služby nejen v duchu filosofie „poznej svého klienta“, ale dává též našim klientům možnost vnímat svého právníka především jako partnera.

Úvodní strana » Právní specializace » Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. poskytuje svým klientům kompletní právní poradenství při vymáhání pohledávek. Tým vymáhání pohledávek se specializuje na hromadné vymáhání pohledávek, kde se počty dlužníků pohybují v tisících, s důrazem na efektivní propojení právních a obchodních aspektů podnikání klienta.

Naše kancelář poskytuje rovněž právní pomoc při vymáhání individuálních pohledávek včetně vymáhání pohledávek v případě insolvence dlužníka či vymáhání pohledávek s mezinárodním prvkem. Právníci týmu vymáhání pohledávek se specializují na následující oblasti práva:

  • Soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek
  • Výkon rozhodnutí a exekuční řízení
  • Insolvenční právo
  • Mezinárodní právo soukromé a procesní

 

Právnická firma roku 2018

Soutěž vyhlášená společností EPRAVO.CZ pod záštitou ministra spravedlnosti ČR a České advokátní komory.

  • 2. místo v kategorii "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"jako velmi doporučovaná
  • 2. místo v kategorii "SPORTOVNÍ PRÁVO"jako velmi doporučovaná
  • 2. místo v kategorii "DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY"jako velmi doporučovaná
  • 3. místo v kategorii "PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ"jako doporučovaná