„Odvážná řešení nelehkých úkolů“

Vstřícný a otevřený přístup k řešení požadavků našich klientů nám umožňuje poskytovat právní služby nejen v duchu filosofie „poznej svého klienta“, ale dává též našim klientům možnost vnímat svého právníka především jako partnera.

Úvodní strana » Právní specializace » Sportovní právo

Sportovní právo

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti sportovního práva pro sportovní svazy, kluby, sportovce a jiné subjekty, a to zejména v otázkách jejich vzájemných vztahů, při přípravě smluvní dokumentace a v rámci soudního a mimosoudního řešení sporů.

V rámci našich služeb se zaměřujeme zejména na následující:

  • Tvorbu a výklad interních předpisů sportovních svazů (spolků) a klubů (včetně legislativních a disciplinárních procesů)
  • Vztahy mezi sportovními svazy, kluby, hráči a orgány státní správy
  • Poradenství profesionálním hráčům z různých sportovních odvětví v otázkách spojených s jejich hráčským angažmá
  • Poradenství spojené s přípravou a realizací různých sportovních turnajů, závodů a jiných sportovních akcí
  • Poradenství spojené s reklamou a marketingem
  • Právní regulaci dopingu

pfr2019.png

Právnická firma roku 2020

Soutěž vyhlášená společností EPRAVO.CZ pod záštitou  Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory.

  • 2. místo v kategorii „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ jako velmi doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „LOGISTIKA A DOPRAVNÍ STAVBY “ jako doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY“ jako doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ“ jako doporučovaná