„Odvážná řešení nelehkých úkolů“

Vstřícný a otevřený přístup k řešení požadavků našich klientů nám umožňuje poskytovat právní služby nejen v duchu filosofie „poznej svého klienta“, ale dává též našim klientům možnost vnímat svého právníka především jako partnera.

Úvodní strana » Právní specializace » Pracovní právo

Pracovní právo

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. poskytuje právní poradenství v oblasti pracovního práva, a to jak zaměstnavatelům, tak též zaměstnancům nebo odborovým organizacím.

Naše služby se týkají zejména následujících oblastí:

  • Příprava smluvní dokumentace v oblasti pracovněprávních vztahů
  • Ukončování pracovněprávních vztahů
  • Nároky vyplývající z pracovněprávních vztahů
  • BOZP a úrazy při práci
  • Právní poradenství odborovým organizacím při uzavírání kolektivních smluv
  • Soudní a mimosoudní řešení sporů

pfr2019.png

Právnická firma roku 2020

Soutěž vyhlášená společností EPRAVO.CZ pod záštitou  Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory.

  • 2. místo v kategorii „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ jako velmi doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „LOGISTIKA A DOPRAVNÍ STAVBY “ jako doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY“ jako doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ“ jako doporučovaná