„Odvážná řešení nelehkých úkolů“

Vstřícný a otevřený přístup k řešení požadavků našich klientů nám umožňuje poskytovat právní služby nejen v duchu filosofie „poznej svého klienta“, ale dává též našim klientům možnost vnímat svého právníka především jako partnera.

Úvodní strana » Právní specializace » Korporátní právo

Korporátní právo

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. poskytuje komplexní právní poradenství ve všech oblastech souvisejících se správou a fungováním obchodních společností a družstev.

Naše služby spočívají zejména v následujícím:

  • Zakládání všech forem obchodních společností, sepisování zakladatelských dokumentů, zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění, zápisy do obchodního rejstříku
  • Corporate governance (optimalizace struktury řízení a správy kapitálových společností, valné hromady, smlouvy o výkonu funkce, působnost představenstva a dozorčí rady)
  • Zvyšování a snižování základního kapitálu obchodních společností, příplatky mimo základní kapitál obchodních společností
  • Organizace nebo řízení zasedání valných hromad a jiných orgánů obchodních společností, včetně přípravy zápisů nebo jejich příslušných rozhodnutí
  • Restrukturalizaci a likvidace obchodních společností

pfr2019.png

Právnická firma roku 2020

Soutěž vyhlášená společností EPRAVO.CZ pod záštitou  Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory.

  • 2. místo v kategorii „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ jako velmi doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „LOGISTIKA A DOPRAVNÍ STAVBY “ jako doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY“ jako doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ“ jako doporučovaná