„Odvážná řešení nelehkých úkolů“

Vstřícný a otevřený přístup k řešení požadavků našich klientů nám umožňuje poskytovat právní služby nejen v duchu filosofie „poznej svého klienta“, ale dává též našim klientům možnost vnímat svého právníka především jako partnera.

Úvodní strana » Právní specializace » Investoři a správa majetku

Investoři a správa majetku

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. poskytuje komplexní právní poradenství privátním a korporátním investorům ve všech oblastech souvisejících se správou, strukturováním a ochranou jejich majetku.

V této oblasti jsou klienty naší kanceláře významní korporátní investoři poptávající sofistikovaná daňově efektivní řešení svých obchodních aktivit, ale rovněž rodiny poptávající citlivou správu a ochranu svého majetkového portfolia. Tým správy majetku poskytuje právní poradenství zejména v následujících oblastech:

 • Korporátní právo včetně nadnárodních skupin a korporací
 • Obchodní právo se zaměřením na obchodně závazkové vztahy
 • Občanské právo
 • Finanční právo včetně veřejnoprávní regulace kolektivního investování a kapitálového trhu
 • Právo cenných papírů
 • Projektové financování
 • Právo nemovitostí
 • Privátní investice
 • Pro bono struktury včetně obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů
 • Trestní právo se zaměřením na trestněprávní odpovědnost členů korporátních orgánů a manažerů
 • Soudní a mimosoudní řešení sporů

 

pfr2019.png

Právnická firma roku 2020

Soutěž vyhlášená společností EPRAVO.CZ pod záštitou  Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory.

 • 2. místo v kategorii „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ jako velmi doporučovaná
 • 3. místo v kategorii „LOGISTIKA A DOPRAVNÍ STAVBY “ jako doporučovaná
 • 3. místo v kategorii „DEVELOPERSKÉ A NEMOVISTNÍ PROJEKTY“ jako doporučovaná
 • 3. místo v kategorii „PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ“ jako doporučovaná