„Odvážná řešení nelehkých úkolů“

Vstřícný a otevřený přístup k řešení požadavků našich klientů nám umožňuje poskytovat právní služby nejen v duchu filosofie „poznej svého klienta“, ale dává též našim klientům možnost vnímat svého právníka především jako partnera.

Úvodní strana » Právní specializace » Fúze a akvizice

Fúze a akvizice

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic se zaměřením na právní, daňové a ekonomické aspekty každé transakce.
 
Naše služby spočívají zejména v následujícím:
  • Komplexní poradenství při koupi/prodeji majetkových účastí v obchodních společnostech, závodu (jeho části) a jiných souborů majetku
  • Komplexní poradenství při přeměnách obchodních společností všeho druhu včetně navržení optimálního způsobu přeměny
  • Provedení právní due diligence (právního auditu) a pomoc při přípravě podkladů pro právní audit
  • Navržení optimální struktury transakce
  • Zastupování při vyjednávání podmínek transakce
  • Vyhotovení kompletní transakční dokumentace
  • Zajištění znalců, notářů, překladatelů a dalších osob, jež jsou nezbytné pro realizaci transakce

pfr2019.png

Právnická firma roku 2019

Soutěž vyhlášená společností EPRAVO.CZ pod záštitou  Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory.

  • 2. místo v kategorii „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ jako velmi doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „LOGISTIKA A DOPRAVNÍ STAVBY “ jako doporučovaná