„Odvážná řešení nelehkých úkolů“

Vstřícný a otevřený přístup k řešení požadavků našich klientů nám umožňuje poskytovat právní služby nejen v duchu filosofie „poznej svého klienta“, ale dává též našim klientům možnost vnímat svého právníka především jako partnera.

Úvodní strana » Právní specializace

Veřejné právo

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. poskytuje právní služby soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům v oblasti veřejného práva se zaměřením na právní úpravu veřejnoprávních korporací a hospodaření s jejich majetkem

Tým veřejného práva poskytuje komplexní právní poradenství zadavatelům veřejných zakázek i jednotlivým uchazečům ve všech fázích zadávacích řízení. Oblasti právní specializace týmu veřejného práva jsou následující:

  • Právo veřejných zakázek
  • Právní regulace veřejnoprávních korporací
  • Právo hospodářské soutěže
  • Právní regulace veřejných podpor
  • Správní řízení a správní soudnictví

 

pfr2019.png

Právnická firma roku 2020

Soutěž vyhlášená společností EPRAVO.CZ pod záštitou  Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory.

  • 2. místo v kategorii „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ jako velmi doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „LOGISTIKA A DOPRAVNÍ STAVBY “ jako doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY“ jako doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ“ jako doporučovaná