„Odvážná řešení nelehkých úkolů“

Vstřícný a otevřený přístup k řešení požadavků našich klientů nám umožňuje poskytovat právní služby nejen v duchu filosofie „poznej svého klienta“, ale dává též našim klientům možnost vnímat svého právníka především jako partnera.

Úvodní strana » Náš tým » Vedoucí kanceláře

Manažerka a vedoucí kanceláře

Ing. Petra Juránková

Manažerka a vedoucí kanceláře

Ing. Petra Juránková je v rámci advokátní kanceláře zodpovědná zejména za zajištění chodu advokátní kanceláře, administrativní a organizační podporu managementu. Dále je odpovědná za lidské zdroje, fakturaci, výkaznictví a zajišťování podpory při zavádění a správě informačního systému kanceláře.

Právnická firma roku 2018

Soutěž vyhlášená společností EPRAVO.CZ pod záštitou ministra spravedlnosti ČR a České advokátní komory.

  • 2. místo v kategorii "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"jako velmi doporučovaná
  • 2. místo v kategorii "SPORTOVNÍ PRÁVO"jako velmi doporučovaná
  • 2. místo v kategorii "DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY"jako velmi doporučovaná
  • 3. místo v kategorii "PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ"jako doporučovaná