„Odvážná řešení nelehkých úkolů“

Vstřícný a otevřený přístup k řešení požadavků našich klientů nám umožňuje poskytovat právní služby nejen v duchu filosofie „poznej svého klienta“, ale dává též našim klientům možnost vnímat svého právníka především jako partnera.

Úvodní strana » Náš tým

Partneři

jiribroz.jpgJUDr. Jiří Brož

jednatel, společník

JUDr. Jiří Brož je advokátem od roku 2004. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci činnosti advokátní kanceláře má na starosti zejména vedení týmů zabývajících se veřejným právem se zaměřením na veřejné zakázky a podpory, obchodním právem, právem informačních technologií, právem nemovitostí, stavebním právem, sportovním právem a vymáháním pohledávek. JUDr. Jiří Brož je rovněž členem Sboru rozhodců Fotbalové asociace České republiky.


 


petrsedlaty.jpgMgr. Petr Sedlatý

jednatel, společník

Mgr. Petr Sedlatý je advokátem od roku 2011. Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Západočeské univerzitě v Plzni. V rámci činnosti advokátní kanceláře má na starosti zejména vedení týmů zabývajících se obchodním právem se zaměřením na fúze a akvizice a právo obchodních společností, právem nemovitostí, stavebním právem, sportovním právem, insolvenčním právem a občanskoprávní agendou. Dále se věnuje záležitostem spojeným s interním fungováním kanceláře a výkonem povinností statutárního orgánu. Mgr. Petr Sedlatý rovněž působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a je členem Legislativní komise Českého volejbalového svazu.

 

 

Právnická firma roku 2018

Soutěž vyhlášená společností EPRAVO.CZ pod záštitou ministra spravedlnosti ČR a České advokátní komory.

  • 2. místo v kategorii "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"jako velmi doporučovaná
  • 2. místo v kategorii "SPORTOVNÍ PRÁVO"jako velmi doporučovaná
  • 2. místo v kategorii "DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY"jako velmi doporučovaná
  • 3. místo v kategorii "PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ"jako doporučovaná