„Odvážná řešení nelehkých úkolů“

Vstřícný a otevřený přístup k řešení požadavků našich klientů nám umožňuje poskytovat právní služby nejen v duchu filosofie „poznej svého klienta“, ale dává též našim klientům možnost vnímat svého právníka především jako partnera.

Úvodní strana » Náš tým » Vedoucí kanceláře

Manažerka a vedoucí kanceláře

sonawdowkova.jpgMgr. Soňa Wdówková

Manažerka a vedoucí kanceláře

Mgr. Soňa Wdówková je v rámci advokátní kanceláře zodpovědná zejména za zajištění chodu advokátní kanceláře, administrativní a organizační podporu managementu. Dále je odpovědná za lidské zdroje, fakturaci, výkaznictví a zajišťování podpory při zavádění a správě informačního systému kanceláře.

pfr-2016-or-cz.jpg

Právnická firma roku 2016

Soutěž vyhlášená společností EPRAVO.CZ pod záštitou ministra spravedlnosti ČR a České advokátní komory.

  • 2. místo v kategorii „SPORTOVNÍ PRÁVO“ jako velmi doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY“ jako doporučovaná
  • 3. místo v kategorii „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ jako doporučovaná